Ana Sayfa  |   Hakkımızda  |  İletişim  |   Bugün   20-04-2014

New Page 1

Nereyi ziyaret etmek istersiniz?

Seçenekler
Adalar
Beyşehir Gölü
Düzağaç
Güneşin Doğuşunu
Gürlevi
Katran sivrisi
Kubad-ı Abad Sarayı
Kız Kalesi
Kızıl Kise

Sonuçları Göster

Nurettin Karşıyaka
Oltaya sazan takılırsa?
Abdurrahman ERDOĞAN
BİRLiKTEN KUVVET DOĞAR
Yurdal YAKAR
Kimyager- Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Alternatif tarım arayışları
İLETİŞİM
İletişim
İletişim
 

GÖLYAKA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜÇLEMESİ

BEYŞEHİR GÖLÜ, GÖLYAKA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜÇLEMESİ

GÖLYAKA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜÇLEMESİ
27/01/2011

           Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki Beyşehir Gölü, hidrolojik-ekolojik dengesi ciddi şekilde bozulan ve yok olmakla karşı karşıya kalan 2. büyük doğal göldür. Beyşehir ve Kızıldağ Milli Parklarının  önemli bir bölümünü kapsadığı Beyşehir Gölü Havzasında, Çumra Ovası’na sulama amacı ile gönderilen su, yerleşim yerlerindeki altyapı eksiklikleri, tüketilen ve kirletilen su, farklı davranışlarla gölün korunamaması, birçok çevre problemini beraberinde getirmiştir. Gölyaka beldesi, Beyşehir Gölü havzasının güneybatı kesiminde yer almakta ve topraklarının büyük bir kısmı birinci sınıf tarım toprağı özelliği taşımaktadır. 2005 yılında doğal, kültürel, ekolojik, turistik ve vernaküler mimari potansiyellerin ortaya çıkartılması için Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde ‘’Gölyaka Atelyesi’’ olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu bildiride Analiz değerlendirmesi yapılarak,  özellikle yerel kimliğin, ve doğal mirasın korunması ve sürdürülebilmesi için  ekolojik planlama yöntemi ve tasarım önlemleri Gölyaka özelinde  sunulmaktadır.

     1.      GİRİŞ:

Doğal göllerin sürdürülebilirliği; doğal yapı ve manzaralarının, biyolojik gelişimlerinin, yaşama alanlarının, flora-faunanın ve bu alanları yöneten insan etkinliklerinin düzenli-bilinçli olarak yapılmasına ve izlenmesine bağlıdır. Sulak alanların politik ve ekonomik nedenlerle sürekli artan tarımsal ve endüstriyel üretim için kullanılmasıyla, Türkiye’de kısa vadeli kazançlar elde edilirken, geri dönüşümü uzun vadede bile çok zor olan ekolojik ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Göl ortamların ayrıca pissu atık deşarjı ve tarımsal sulama atıkları ile tahrip edilmesi sonucu türlerin yok olması, insanlarında varlılıklarına neden olan ve bağımlı oldukları doğal yaşam alanlarının kaybını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada önce Beyşehir Gölü’nde yaşanan ekolojik sorunların göl kenarındaki yerleşimlere etkileri ile çözüm yolları tartışılmaktadır. Beyşehir Gölü’nün batı ucundaki milli park sınırları içindeki Gölyaka yerleşmesinde yöreye ait bilgiler merkezi ve yerel kurumlar ve yöre halkıyla yapılan görüşmeler sonucu toplanmış ve temel analizler  elde edilmiştir. Bu kapsamda bildiride Beyşehir Gölü çevresi ve Gölyaka için ekolojik planlama yöntemi ve tasarım önlemleri önerilecektir.

 

      2. BEYŞEHİR GÖLܒNÜN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ, SORUNLARI VE POTANSİYELLERİ

     Beyşehir Gölü ve Çevresinin Ekolojik Özellikleri

Beyşehir Gölü 37o 45’ kuzey - 31o 36’ doğu coğrafi kordinatları arasındadır. Akdeniz’in Göller yöresinde, Konya’nın Beyşehir İlçesi’nin kuzeyinde, Şarkikaraağaç İlçesi’nin güneyinde, Sultan Dağları ile Anamas Dağları arasındaki tektonik çukurlukta yer alan Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüdür (Çevre-Orman Bk. web sitesi). İdari olarak Konya ve Isparta ili sınırları içerisindedir, iki il içinde olması idari açıdan problemler yaratmaktadır.

         Barındırdığı yaban hayatı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile göller içerisinde özel bir yeri olan Beyşehir Gölü; güzel mavi rengi, irili ufaklı adaları, kumsalları, karstik mağaraları ve bozulmamış bitki örtüsü ile Türkiye’nin en güzel göllerinden biridir. Öyle ki Beyşehir Gölü üzerindeki güneş batarken oluşan gurup, Anamas Dağı'nın birlikteliği sayesinde renk ve batış süresi yönlerinden dünyada, birinci derecede guruplardan sayılmaktadır (Ayvaz,2005). Beyşehir Gölü üzerinde ortalama olarak 33 tane irili ufaklı ada vardır (Beyşehir Bld.web sitesi).

           Göl’ün güney ve kuzey kıyıları sığ olup, en derin yeri 10 metreyi bulmaktadır. Göl su seviyesi yıllara ve mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Güneyindeki ve batısındaki mezozoik kalkerlerin çatlaklarından gelen pınarlar, göl dibindeki kaynaklar ve doğrudan göl yüzeyine düşen yağışlarla olmaktadır. Gölü besleyen toplam 27 adet çay ve dere bulunmaktadır (Çevre-Orman Bk. web sitesi).

          Göl alanı, 1991 yılında 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. Göl ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik açısından değerli alanlar, Isparta ve Konya illerine bağlı olan Kızıldağ ve Beyşehir Milli parkları 20.02.1993 tarihi itibariyle Milli Park Statüsü'ne alınmış olup, milli park alanı 88750 hektardır ve Türkiye'nin en büyük milli parkıdır (Beyşehir Bld.web sitesi). Milli Park alanına Konya-Beyşehir bağlantısını sağlayan 238 nolu Devlet Karayolu ile ulaşılmaktadır. Saha, Konya'ya 94 km, Isparta'ya 105 km mesafededir.  Beyşehir Gölü, aynı zamanda Önemli Kuş Alanı ve Önemli Bitki Alanı’dır. Milli parkın orman formasyonu ardıç, karaçam, göknar, sedir ve meşe türleri oluşturmakta, ağaçlar yer yer göl kenarına kadar uzanmaktadırlar (E-gezi net web sitesi).

          Göl alanı iklimsel özellikleri itibariyle, Akdeniz ve İç Anadolu iklimleri arasında geçiş özelliği göstermektedir. Fauna açısından göldeki toplam kuş populasyonu oldukça fazladır. Ayrıca, akuatik canlılar bakımından zengin olan doğu kıyıları ve güneybatı ucundaki sazlıklar, dalgıçlar, yaban ördekleri ve balıkçıllar için kuluçka alanı oluşturduğu gibi aynı zamanda iyi bir beslenme alanıdır. 2001-2005 yılları arasında 181 kuş türü tespit edilmiştir (Tabur,Ayvaz,2005). Nesli tehlike altında, dar yayılışlı veya tek bir biyoma bağımlı türlerin uluslararası öneme sahip popülasyonlarını içeren, bir ya da daha çok türün büyük sayılarda barındığı Beyşehir Gölü ve çevresi, önemli doğa alanı ve sıfıryokoluş alanı olarak uluslararası öneme sahiptir (Şekil 1).

       Su ürünleri üretimi yönünden Göller Bölgesi’ndeki en önemli göldür. Başta sazan olmak üzere akbalık, çiçek balığı, gövce, sarıbalık ve çamura gölde bulunan balık türleridir. Beyşehir Gölü, endemik balık türleri açısından önemlidir. Ancak bu durum 1970’lerde göle sudak(tatlısu levreği) balığının atılması ile değişmiş ve kadife dışında endemik balık türlerinin nesli gölü besleyen akarsularda rastlananların dışında tükenmiştir. Günümüzde göldeki baskın balık türleri sudak ve sazandır. Sudak çoğaldıkça, diğer balıkların üremesi azalmaktadır.Yakın zamanda da,sudak’ı dengelemek  savı ile göle gümüş balığı bırakılmıştır.  

Ekonomi açısından sulama kanalı olarak yapılan Beyşehir Gölü sularını Konya Ovası'na sulama projesi çerçevesinde ovaya taşıyan kanalın uzunluğu 210 km civarındadır (Beyşehir Bld.web sitesi). Fazla gelen sular, yapılan bir kanalla doğrudan Çarşamba Suyu'na verilmektedir. Konya Ovası’nın sulanması için Beyşehir yerleşimi içinde büyük bir regülatör yapılmıştır. Ayrıca gölde ekonomik önem taşıyan birçok su bitkisi bulunmaktadır. Bunlardan hasırotu; uzun, dayanıklı bir saz olup, hasır örmeye yaramaktadır. Bu nedenle başta, Yeşildağ da olmak üzere hasırcılık çok gelişmiştir. Tolca ve Akburun yerleşimlerinde de yaygındır. Göl kıyısı veya hemen yakınındaki yerleşimler Beyşehir, Gölyaka,Yeşildağ, Kurucuova, , Budak, Tolca, Akburun, Hüyük, Gedikli, Yenişar-Bademli, Armutlu ve Çeltek’tir (Şekil 2).

Göldeki başlıca insan faaliyetleri; balıkçılık, saz kesimi, sulama ve içme suyu teminidir. Gölün ekolojik özellikleri bozuldukça, bu faaliyetler de olumsuz bir biçimde etkilenmektedir. Gölde ticari balıkçılık gelişmiş durumda olup,  600 dolayında balıkçı kayığı bulunmaktadır. Gölün belirli bölgelerinde köylüler tarafından saz kesimi yapılmaktadır.

Doç.Dr. Hülagü Kaplan

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ankara, Türkiye

Arş.Gör. Özge Yalçıner Ercoşkun

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ankara, Türkiye

Arş.Gör. Leyla Alkan

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ankara, Türkiye

 

   

 

admin aliatasever42@hotmail.com

Bu haber toplam 1012 defa okunmuştur

 Bu haber için toplam 2 yorum yapılmıştır...

05/02/2011 - 00:48 GÖLYAKA’DA NELER YAPILABİLİR 2

28/01/2011 - 21:00 Gölyaka da neler yapabilirsiniz

27/01/2011 - 20:24 GÖLYAKA YERLEŞMESİNİN POTANSİYELİ

27/01/2011 - 19:57 GÖLYAKA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜÇLEMESİ

07/01/2011 - 18:27 DUALARIMIZ   SADIKCAN a

12/12/2010 - 21:16 Beldemize yılın ilk kar ı yağdı

01/11/2010 - 22:53 Dualarımız İzzet HOCA için

28/10/2010 - 00:03 Yılın Hastane Müdürü İsmail KILIÇ

24/04/2010 - 03:24 Gölyaka Sevgisi..!

06/04/2010 - 19:59 Şehit Astsubay Hakan GÖKÇE Sokağı

11/02/2010 - 09:01 "BÜTÜN GÖLYAKALILARA ÇAĞRI..!"

13/09/2009 - 05:22 İftarda Buluştular

10/09/2009 - 22:35 Yol Çalışmaları Tamamlandı

10/09/2009 - 21:37 İftar Çadırına İlgi Artıyor

10/09/2009 - 14:24 MEZARLIĞIN BAKIMI YAPILDI.

22/08/2009 - 17:48 Şehit polis SÜLEYMAN ERÇİN  Sokağı

22/08/2009 - 17:24 Şehit Selami SAYILIRER Sokağı

07/08/2009 - 20:42 Memleket te hasat var

10/05/2009 - 16:45 facebook ta GÖLYAKA yı tanıtan gruplar

04/05/2009 - 13:13 Gölyaka da bahçeler fidelerle doluyor

12/11/2008 - 19:42 Kış hazırlıkları sürüyor

// Türk Telekom Gölyaka da  iş başında

16/10/2008 - 23:32 Gölyaka da pazar eski günlerini arıyor

30/07/2008 - 23:43 Gölyaka da hasat başladı

15/05/2008 - 11:32 Dünyanın en uzun üçüncü mağarası Pınargözü, keşfedilmeyi bekliyor

05/05/2008 - 19:49 Beyşehir ayaklandı.Konyanın 7 harikasını

25/04/2008 - 12:08 Gurbet Treni kalkıyor

18/03/2008 - 13:16 18 mart çanakkale şehitleri haftası

15/03/2008 - 11:03 BİR TEKNİSYEN GÖZÜYLE GÖLYAKA

04/03/2008 - 22:20 YAZILI VE GÖRSEL MEDYA DA GÖLYAKA

24/9/2007 - 19:18 Karaölde kurumaya yüz tuttu

1/11/2007 - 19:16 Anamas’a yılın ilk karı yağdı

20/05/2007 - 00:17 Beylikler ve osmanlı dönemi

20/05/2007 - 00:16 Diğer eserler

20/05/2007 - 00:13 Tahtı Ali (Tahtalı) Kasrı:

20/05/2007 - 00:10 Kızkalesi Adası:

20/05/2007 - 00:00 Türk ve İslam Dönemi Gölyaka

19/05/2007 - 23:53 Türk-İslam tarihi öncesi Gölyaka

19/05/2007 - 23:51 Kasabanın Tarihçesi

29/04/2007 - 21:45 Gölümüzde 263 bin su kuşu kışladı

29/04/2007 - 21:35 Bomba fayda etmiyor

29/7/2006 - 21:12 Karayolları bakım çalışmaları yapılıyor

23/7/2006 - 20:41 Yaz ortasında kar sevinci

29/04/2007 - 20:32 Mağaralar araştırma bekliyor

9/6/2006 - 20:10 Gölyaka'nın başta gelir kaynağı balıkçılık.

29/04/2007 - 19:37 Gürlevi, değerlendirilmeli

29/04/2007 - 19:29 Gürlevinin güzelliği dillere destan

29/04/2007 - 19:27 Minik Kuzular Milli Parkta

29/04/2007 - 19:23 Sümbüller Çiçek açtı
 
New Page 1

» T.C. Kimlik No Sorgulama

» SSK Hizmet Sicil Sorgulama

» SSK Emeklilik Günü Sorgulama

» T.C. Emekli Sandığı İşlemler

» Vergi Kimlik Sorgulama

» Bağkur Borç Sorgulama

» Türkiye İş Kurumu

Öğrenci Yurt Ve Adresleri

 
  Buzları kırarak ulaştılar | Ordunun süngüsü Huğlu’dan | Kuş cennetinde kuşlar çaresiz | Donmuş göl üzerinde yürüyorlar | Sakar mekeler hakkında bilinmeyenler | Mültecilerin mutlu düğünü | Soğukta atkı kullanın | Martı’nın gol makineleri | Halı sahada idman | Otobüste maç izlediler |

Bugün 02.02.2008

Tasarım : Dizayn Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri

Ana Sayfa   |   İletişim

© 2007 golyaka.bel.tr Bütün Hakları Saklıdır...