Makale Arşivi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları;

Belediyemize gelen ve giden evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak.

Yürürlüğe giren ilgili yasa , yönetmelik,tüzük ve genelgelerin takibini yaparak resmi gazetede yayınlanan metinlerin Başkanlığımız birimlerine dağıtımını yapmak.

Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, ilgili yere iletilmek üzere kuryelere zimmet ile teslim etmek.

Basın İlan Kurumuna verilen ilanların takibini sağlamak.

Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakların kaydını yaparak, encümen gündemini hazırlamak ve Belediye Encümenince alınan kararların yazım,yayım ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

Başkanlık Makamınca Belediye